جیگرمن

صفحه یافت نشد

روزانه چند بار پیش میاد که من بهش میگم : شما جیگر من هستی.
حالا هر وقت ناراحتش کنم و اون عصبانی بشه و بخواد من رو از چیزی محروم کنه ، بعضاً با بغض میگه : من دیگه جیگرت نیستم. من دیگه دخترت نیستم. من دیگه چیزی برات نمیخرم!!
در واقع فکر میکنه جیگر من بودن یک نوع سرویس دهی و لطف به منه ! که خداییش هم هست.

خودتی بدوبروبینم
I.            عاشقانه ترین حرف دوران نامزدی   اول تو قطع کن نفسی عاشقتم چیکاکنم خیلی دیونتم اگه بیای تو فلبم ازحرارت قلبم کباب میشی وای اووقت جای جوجه کباب میخورمت
II.            فاططططططططططططمممممممممممه 
III.            پس الان دارم با ی روح حرف میزنم وای
IV.            جیگرنفسی چطوری کشتی منو بااین اسای قشنگت  چیکامیکنی؟
V.            گفته اند جای گنج درویرانه هاست راست گفتن چون وجودت دردل ویران ماست
VI.            م
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها